Ring blomma

Om relationer

- sajten med fokus på kommunikation, kärlek och hälsa


Om relationer Relationsguiden Vårda relationen Relationstips Vårda kärleken

Våld i nära relationer

Det finns våld som syns där bland oss i vardagen, som när vi ser en misshandel i stan runt tretiden på natten och huliganism i samband med fotbollsmatcher och detta får uppmärksamhet i media, oftast blir det en liten notis som om det hade varit en naturlig del i vår vardag. 

Våld i nära relationer Sedan finns det våld som finns där bland oss, men som inte syns eller uppmärksammas mer än statistik eller att det förs generella samtal, ofta med hänsyn till den sekretess som finns inom sjukvården som innebär att man inte kan prata om "det enskilda fallet" - det handlar om våld i nära relationer, där oftast är mannen som står för misshandel och övergrepp som görs.
Enligt statistik från Brå gör endast ett av tre brottsoffer en polisanmälan hos svensk polis och förmodligen finns det ett stort mörkertal, eftersom vad som räknas som våld och vad som räknas som nära relation är olika, bereonde på vem man frågar och hur rubricering hos polisen görs vid upprättande av en anmälan. För vad är en nära relation och var går gränsen för våld - är det endast fysiskt våld eller inkluderas även psykisk våld och hot som våld?

Det är förmodligen inte heller allt för ovanligt att man väljer att stanna kvar i förhållandet, trots fysiskt och psyksikt våld i relationen, även om offret vill lämna och avsluta relationen, för kärleken "finns ju där" och "han eller hon kanske förändrar sig". Det finns de som säger "gör si" och "gör så" när det uppdagas att det förekommer våld i en relation och det finns alltid några anhängare som vill göra polisanmälan i alla ärenden och anhängare som vill ge gärningsmannen en sista chans och det är alltid en gränsdragning om vad som är rätt och vad som är fel - för till sist är det alltid de som lever i relationen - inte minst den som utsatts för brottet - som måste bestämma om vad som ska göras och inte göras. Den rekommendation som vi kan bidra med är att skapa debatt och opinion om att det i alla relationer ska genomsyras av frivillighet och ömsesidighet och att relationen ska byggas av kärlek och omtanke. 


Några tips för dig som vill veta mer:

"Ett jämställt samhälle fritt från våld" - det är mottot för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, som är förbund för olika jourer för tjejer och kvinnor och föreningar för anhöriga. Besök www.kvinnojour.com!

Sveriges Mansjourers Riksförbund SMR arbetar för utsatta män och är partipolitiskt och religiöst obunden ideell verksamhet. Besök www.mansjouren.nu!

I rapporten "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" tar Brå upp hur våld i nära relationer ser ut och relationsvåldets brottsoffer har för erfarenheter av rättsväsendet.

"Våld i samkönade relationer" är en handbok som berör ämnet om våldet i samkönade relationer, som - med takt med samhällets och lagstiftningens acceptans - har ökat och synliggjorts. Hjärta Mer om att vårda relationen i vardagen! 
Få relationstips!
"En relation utgår
från kärleken mellan
två eller flera individer"

- tänkvärt citat


Nyheter via Nyhetsrubriker:
© 2010 Allt material tillhör Om relationer om annat ej anges i samband med publicerat material.